Ответы и объяснения

aboimova2011
KsushaM2006
KsushaM2006
4 7/9-а=9 2/9 - 8 5/9
4 7/9 - а=2/3
а=2/3+4 7/9
а=5 4/9
0.0
0 оценок
0 оценок
Оцени!
Оцени!